4112874847_f5584ffec3

ContextCapture ma nową wersję

Tworzenie większych modeli i siatek 3D z dokładnością do centymetrów i w skali obejmującej obszar nawet całego miasta? Teraz to prostsze i tańsze. Bentley Systems udostępnił właśnie najnowszą edycję oprogramowania ContexCapture i ContexCapture Center, które wykorzystuje się do przetwarzania fotografii do danych 3D. Może to mieć pozytywny wpływ na zapotrzebowanie rynku na dane, których dostarcza […]

Czytaj więcej

Nowa wersja aplikacji QGIS. Co nowego?

Popularna otwarta aplikacja QGIS doczekała się nowej wersji – 2.16.0. Nazywa się Nødebo, od nazwy jednej z duńskich miejscowości, w której jesienią zeszłego roku odbyła się konferencja poświęcona tej aplikacji. Najnowsza wersja (w przeciwieństwie do poprzedniej) nie zalicza się do długoterminowych wydań LTR (Long Term Release), a więc jest odpowiednia także dla mniejszych podmiotów. LTR […]

Czytaj więcej

rys 7

Co pomierzy dron? cz.3

cd. Opracowanie chmury punktów Wygenerowana ze zdjęć BSL przez program gęsta chmura punktów jest jednym z ważniejszych produktów uzyskanych w wyniku procesu obliczeniowego. Chmura szczegółowo prezentuje pokrycie terenu, jest produktem na podstawie którego tworzony jest numeryczny model pokrycia terenu, a z kolei NMPT stanowi bazę w procesie generowania ortomozaiki. Przykład kolorowej chmury punktów przedstawiono na rysunku 6. Zauważyć można, że cały obszar jest pokryty bardzo dużą […]

Czytaj więcej