Dawna_kopalnia_srebra_w_Tarnowskich_Górach

Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach: skaning laserowy 3D i lista UNESCO

Oczy świata skierowane na Tarnowskie Góry! Zabytki w postaci pozostałości po kopalniach ród cynku i ołowiu zostały właśnie wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z całą pewnością można powiedzieć, że po części jest to zasługa firmy geodezyjnej Geocartis z Poznania, która przeprowadziła prace inwentaryzacyjne na terenie wyrobisk górniczych i powierzchniowych części wokół szybu. Podgórnicze […]

Czytaj więcej

Judge Holding Gavel On House At Desk

Odzyskanie utraconego po wojnie majątku. Możliwe?

Początki istnienia tzw. Polski ludowej przyniosły działanie, którego skutki wielu obywateli odczuwa do dziś. W wyniku reformy rolnej państwo przejęło niemal 10 tysięcy majątków ziemskich, co stanowiło ok. 11 procent obecnego obszaru kraju. Chodzi m.in. o dekret o własności i użytkowaniu gruntów w Warszawie z dnia 26 października 1945 roku, który szybko zaczęto bezprawnie rozszerzać […]

Czytaj więcej