geodeta

Pomiary geodezyjne amerykańskiej firmy Morris P. Hebert, Inc. – studium przypadku cz.2

W ostatnim artykule przedstawiliśmy przykład pomiarów geodezyjnych wykonanych przez amerykańską firmę Morris P. Hebert, Inc. Dziś kontynuujemy temat, dokładniej prezentując rozwiązanie, które zostało zastosowane podczas drugiego zlecenia dla ich klienta. Innowacyjne zastosowanie bezzałogowego statku powietrznego i LiDAR-u pozwoliło im na zebranie i przetworzenie danych z trudnego obszaru. Poznajcie szczegóły.

Technika pomiaru

Firma MPH zdecydowała się na wykorzystanie wcześniej zakupionego systemu Microdrone MDLiDAR. By pomiary geodezyjne spełniały stawiane przed nimi oczekiwania, warunkiem było uzyskanie gęstości punków minimum 50 pkt/ mkw. Wyliczono, że można to osiągnąć, ustawiając parametry lotu na wysokość 60 m i prędkość dronu 3,5 m/s.

Oszacowano, że do pokrycia całego terenu przy zastosowanych parametrach, potrzebne będzie wykonane około 40 lotów, czyli 5 dni pracy w terenie.

Przebieg badań

Po wyborze techniki same badania okazały się stosunkowo proste w realizacji. MPH nie natrafiło na żadne ograniczenia w przestrzeni powietrznej badanego obszaru, co znacznie ułatwiało wykonanie pomiarów geodezyjnych.

Przed przystąpieniem do działań poinformowano o planowanych lotach 3 prywatne lotniska, znajdujące się w pobliżu. Badany teren był bowiem często odwiedzany przez nisko latające samoloty kontrolne. Następnie zaplanowano ilość koniecznych lotów, by objąć cały obszar.

Na miejscu badanie przeprowadzał dwuosobowy zespół wyposażony w MDLiDAR, laptop, polowe QA/QC oraz stację bazową GPS – RTK. 680 akrów wymagających zbadania zostało podzielone na mniejsze strefy. Codziennie dokonywano pomiarów na jednej z nich.

Po każdym locie przenoszono zebrane dane do laptopa, wykonywano szybkie QA/QC oraz kopię zapasową. Ostatecznie zbadanie całego terenu wymagało wykonania 35 lotów.

Przetwarzanie danych

Do przetwarzania zebranych danych wykorzystano kilka systemów na raz: Trimble Business Center, Trimble POSPac i MD-LiDAR. Pierwszy z nich użyto do przetworzenia danych statycznych zebranych z stacji bazowej GPS – RTK, drugi do przetworzenia trajektorii, trzeci zaś do stworzenia chmury punktów.

Następnie przetworzone dane ze wszystkich 3 oprogramowań połączono w jedno. Zapisano je w formacie LAS. W ten sposób powstało 175 odrębnych plików LAS dla 35 lotów. Je również połączono w jeden plik z pomocą LASTools i zaimportowano go do TBC.

Następnym etapem było usunięcie z otrzymanego obrazu elementów zanieczyszczających odbiór, takich jak drzewa czy linie energetyczne. W efekcie końcowym otrzymano obraz gołego gruntu.

Zmodyfikowaną chmurę punktów wyeksportowano do Autodesk Recap, a stąd do Autodesk Civil 3D, by nałożyć na nią mapy widoku oraz niezbędne siatki.

Klient był bardzo zadowolony z otrzymanego efektu. Najbardziej docenił wykonanie rysunku z zestawem danych w chmurze punktowej. Stał się on bowiem podstawą do rozwoju ich projektu budowalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych pomiarów znajdziecie: https://www.xyht.com/aerialuas/uas-lidar-x-ray-vision/.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *